Ważna informacja dla osób uczestniczących w wypadku autokaru w Konstantynowie

Informujemy, że w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji w Aleksandrowie Kujawskim ustalono, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 czerwca 2018 r. w godz. 11:00-14:00 będą do odbioru bagaże osób uczestniczących w wypadku autokaru w Konstantynowie. Bagaże można odebrać w budynku Gminnego Centrum Informacji /przy stawie/. Osoby odbierające bagaże muszą mieć przy sobie dowód tożsamości.

Nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

Kierownik Biura Powiatowego w Płocku ARiMR przypomina, że do 25.06.2018 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce Czytaj więcej

Informacja dla poszkodowanych uczestników wycieczki koła emerytów z Bodzanowa

Wszystkim poszkodowanym uczestnikom wycieczki koła emerytów z Bodzanowa, którzy ulegli wypadkowi w dniu 18 czerwca 2018 r. w Konstantynowie, życzy szybkiego powrotu do zdrowia. Udzielimy Wam wszelkiej pomocy i wsparcia, w powrocie do równowagi fizycznej i psychicznej.   Jerzy Staniszewski                                                                                                 WÓJT GMINY BODZANÓW                                                            wraz z pracownikami Urzędu Gminy Bodzanów

Wypadek pod Konstatynowem

Łącząc się w żałobie i smutku, Rodzinom i bliskim dwóch kobiet tragicznie zmarłych w wypadku pod Konstantynowem w dniu 18 czerwca 2018 r., składamy wyrazy głębokiego współczucia. Jerzy Staniszewski WÓJT GMINY BODZANÓW wraz z pracownikami Urzędu Gminy Bodzanów